IT Outsourcing 

IT Outsourcing 


İşletmeler, sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak istemeleri, yaygın bir “outsourcing” veya “dış kaynaklardan yararlanma” uygulamasını ortaya çıkarmıştır.  

 
Outsourcing, hem kaynak tasarrufu yapmakta, hem yapı olarak küçülmekte (downsizing) ve yalın hale gelmekte ve hem de kendilerini çok iyi bildiği işler işler üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar. 

 
 
Dışkaynak Kullanımının Önemi 
 
 
Dış kaynak kullanımının giderek önem kazanmasının, birden çok nedeni vardır. İşletmeler arası rekabet, hata kaldırmayacak boyutlara gelmiştir. Bununla birlikte, daha düşük maliyet ile çalışan üreticilerle anlaşarak maliyetlerin düşürülmesi de bir diğer önemli faktördür. Bilgi ve iletişim teknolojisinin hızla ilerlemesi sonucu, kozmopolit alanlarda, rutin işlerde dış kaynak kullanımı yoluna gidilerek büyük avantajlar elde edilmektedir.  

 
Dış kaynak kullanımının bize verdiği esneklik sayesinde, sorunlara yol açan faktörler azaltılır veya bunlar tamamen reddedilerek elemine edilir. Özellikle Amerika’da firmaların %65 inin insan kaynakları bölümü outsource edilmektedir. [1] 

 
Dış kaynak kullanımının, insan kaynakları için birçok avantajlı yönü bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi iş yükünü azaltmasıdır. Örneğin, şirket çalışanları için eğitim programı gerçekleştirileceği zaman, eğitim şirketlerinin araştırılması gibi işler insan kaynakları bölümünün sorumluluğundadır. Halbuki iş bir danışmanlık şirketine outsource edilirse, hem olası hatalar önlenmiş olacak hemde zamandan tasarruf edilmesi sağlanacaktır.  

 
PricewaterhouseCoopers (PwC) İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi, insan kaynakları için outsourcing hizmetinin iki yönden cazip olduğunu şöyle belirtmektedir: 

 • Rekabet üstünlüğü yaratmaktadır,
 • Kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmakta,
 • Maliyetler düşürülmekte,
 • Hizmet gerektikçe alınmakta,
 • Teknoloji yatırımı yapılmasına gerek kalmamakta,
 • Gizlilik faktörü uzman kişilerce başarıyla sağlanmakta,
 • Maaşlar tercihe bağlı olarak gizli tutulabilmektedir.
Dış Kaynak kullanımını,ana hatları ile ele alırsak bize sağladığı faydaları  şu şekilde sıralayabiliriz:
 1. Ana faaliyet konusuna odaklanma,
 2. Dağınık verilerin tek merkezde toplanması,
 3. İstenilen bilgiye  kısa zamanda ulaşma imkanı,
 4. Gizliliğin korunması,
 5. Zaman tasarrufu,
 6. Verim artışı,
 7. Dışardan teknoloji kullanımı,
 8. İşin, uzman tarafından yapılması,
 9. Kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması,
 10. Dünyadaki en iyi uygulamalara ulaşabilme,
 11. Maliyetlerde tasarruf.

Günümüzün rekabet ortamında bu faktörler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle dış kaynak kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır.
 

Dış Kaynak Kullanımının Uygulaması 
 
Yönetici dış kaynak kullanımına karar verirse 3 anahtar soruya cevap araması gerekmektedir: 

 

1. Bu faaliyette ticari değerler göz önünde bulundurularak elde edilebilecek potansiyel rekabet avantajı nedir? 
 

2. Pazarda bir başarısızlık olduğu zaman bizim potansiyel zarar görebilirlik oranımız nedir? 
 

3. En az zararı görmek için tedarikçilerle kontrol konusunda nasıl bir düzenleme yapmalıyız? (talep esnekliği göz önünde bulundurularak) 

 

Nabu Bilişim olarak sorularınızı cevaplayıp, ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırız. 

 

Nabu Team